logo

Privatvård för företag 

 
White Label Care erbjuder produkter för såväl enskilda firmor till stora börsnoterade bolag. Distribution av försäkringarna sker via våra utvalda partners. 
 
För vidare information, kontakta oss.

Privatvård grupp 

 
White Label Care samarbetar med ett flertal organisationer och förbund. Tillsammans har vi tagit fram specialanpassade sjukvårdsförsäkrings-lösningar som stärker medlemsförmånen. 
 
För vidare information, kontakta oss.

Partnerlösningar 

 
White Label Care utvecklar speciellt anpassade produkter avseende innehåll, och administration för exempelvis försäkringsbolag och captives. Vi erbjuder även lösningar med Co branding och delad risk. 
 
För vidare information, kontakta oss.